Regulamin sklepu JANELA.pl

I Postanowienia ogólne

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego janela.pl należy zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin podczas składania zamówienia w tymże sklepie.

2. Sklep internetowy janela.pl prowadzony jest przez firmę Janela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

Dane kontaktowe sprzedawcy:

Janela sp. z o. o.

Al. NMP 77/17

42-217 Częstochowa

telefon: +48 888 898 532

e-mail: office@janela.pl

Dane rejestracyjne firmy:

NIP 5732865825

REGON 364709191

3. Sklep internetowy janela.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

II Definicje

Klient - użytkownik strony internetowej www.janela.pl, który złożył lub zamierza złożyć zamówienie i/ lub zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument - osoba fizyczna nabywająca produkty od firmy Janela w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.janela.pl.

Towar - produkt dostępny do nabycia na stronie Sklepu.

Zamówienie - zlecenie dostarczenia towaru lub towarów zgodnie z ustaleniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

III Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Zamówienia w sklepie janela.pl można złożyć po rejestracji lub bez rejestracji (bez zakładania konta) użytkownika.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez sklep internetowy (dodając produkty do koszyka, drogą mailową lub telefonicznie.

Informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient otrzymuje mailowo. W tym samym czasie zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Czas realizacji wynosi 1-2 dni robocze, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamówiony produkt jest niedostępny w magazynie

i wówczas pracownik działu obsługi klienta kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia terminu dostawy lub zaproponowania innego, optymalnego rozwiązania.

W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:

wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;

wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);

wyboru formy płatności;

IV Metody płatności

Klienci sklepu janela.pl mogą dokonywać płatności:

a) za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze paczki)

b) tradycyjnym przelewem bankowym

c) poprzez platformę szybkich płatności PayU (przelew, karta, BLIK)

d) przy odbiorze zamówienia (gotówką lub kartą) w sklepie stacjonarnym.

Wszystkie ceny podane na stronie sklepu janela.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Rabaty i promocje nie łączą się.

Na życzenie Klienta możliwe jest wystawienie faktury VAT. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

V Koszt i sposoby dostawy towaru w sklepie internetowym

Dostępne są następujące opcje dostawy zamówień:

firma kurierska DPD,

firma kurierska InPost,

Paczkomaty InPost

Wysyłka towarów możliwa jest na terenie Polski oraz za granicę.

Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, z wyjątkiem zamówień na terenie Polski o wartości równej lub przewyższającej kwotę 350,- PLN brutto, dla których sklep janela.pl oferuje darmową dostawę.

VI Polityka zwrotów w sklepie internetowym

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

W celu dokonania zwrotu należy przesłać wypełniony formularz zwrotu wraz ze zwracanym produktem na adres:

JANELA sp. z o. o. Al. NMP 77/17; 42-217 Częstochowa z dopiskiem „ZWROT”

Zwracane produkty należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu,

aby po odebraniu przesyłki przez Sprzedawcę nie nosiły one śladów użytkowania

lub zniszczenia i nadawały się do dalszej odsprzedaży.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

Zwrot należności za zwracany towar następuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia zwrotu do firmy Janela pod wskazany wyżej adres.

VII Informacje o możliwości reklamacji i jej warunkach

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje przyjmowane są na formularzu reklamacyjnym lub w formie pisemnego dokumentu przesłanego przez Kupującego wraz z reklamowanym towarem.

Decyzję reklamacyjną Klient otrzyma w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

VIII Regulacje o ochronie danych osobowych (RODO)

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest firma: JANELA sp. z o. o., Al. NMP 77/17, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732865825

Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenia usług elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter w Sklepie Internetowym;

udostępnienia Sklepu Internetowego w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą lub w celu świadczenia usługi przez Administratora.

Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień internetowych złożonych poprzez stronę sklepu janela.pl.

Klienci mają prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tychże danych.

Odbiorcami danych osobowych Klientów firmy JANELA będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu Internetowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, a także podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

IX Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2023 roku.

Loading...